2011.04.23. 02:21:00 02:21 Kor: 13 yrs,, Szent Pál apostol levele az Efezusiakhoz. 5,1-14. Éljenek szeretetben és kerüljék a bűnöket.

Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, az Isten példáját: s éljetek szeretetben, amikép Krisztus is szeretett minket s odaadta magát érettünk áldozatul, jóillatú áldozatul az Istennek. Paráznaság és semmiféle tisztátalanság, vagy kapzsiság szóba se jöjjön köztetek, amikép az a szentekhez illik. Hasonlókép ocsmányság sem, sem pedig ostoba vagy kétértelmű beszéd, ami illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert értsétek és jegyezzétek meg magatoknak, hogy paráznának vagy tisztátalannak, kapzsinak, azaz a bálvány szolgájának nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki se csaljon meg benneteket hívságos beszédekkel, ilyenek miatt sujtja az Isten haragja a hitetlenség fiait. Ne legyetek tehát bűneik részesei. Mert valamikor sötétség voltatok ugyan, most azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei: a világosság gyümölcsei pedig: csupa jóság, az igazságosság és az igazság. Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Még kimondani is szégyen ugyan, amiket azok titokban cselekszenek. Mindenre azonban, ami feddésben részesül, világosság derül, s minden, ami megvilágosodik, világossággá válik. Innen a mondás: Kelj fel alvó, támadj fel halottaidból, és Krisztus meg fog világítani."